Logo
Alpha-ECC Decision  |  Administrator
SOUTHERN PETROLEUM CONTRUCTION COMPANY
Member Managerment
Sign In
Enter the user name and password, then click the button log in to begin using the system
Register new account
Nếu bạn chưa có tài khoản trên hệ thống của Alpha, bạn phại thực hiện đăng ký tài khoản mới tại đây, ban quản trị hệ thống sẽ xác thực các thông tin tài khoản của bạn và thông báo cho bạn qua email
Important notes
Bạn phải nhanh chóng thông báo cho ban quản trị hệ thống về bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn.

Để giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, hãy đăng xuất khỏi tài khoản khi kết thúc mỗi phiên làm việc
Alpha-ECC Decision